A study of twins and coping with crisis using Emotorics

A study of twins and coping with crisis using Emotorics

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

מאמרה של מישל ספקטור, שזיכה אותה בפרס New Researcher Award לשנת 2015, עוסק ביכולת התמודדות עם משברים בקרב תאומים.
מישל מתמקדת בשאלה מה יוצר הבדל ביכולת ההתמודדות עם משבר בין תאומים בכלל , ותאומים זהים בפרט למרות הזהות הגנטית שלהם, והסביבה הזהה בה גודלו.
המאמר מתאר את מחקרה של מישל, בו נותחו דפוסי התנועה של זוגות תאומים, תוך שימוש בפרדיגמה האמוטורית, אותה פיתחה יונה שחר-לוי (Emotorics – Body-Movement-Mind Paradigm). ניתוח דפוסי התנועה העלה שוני בין כל תאום לרעהו, שסווגו לטיפוס TT1 ולטיפוס TT2 הנבדלים ביניהם במאפיינים תנועתיים-רגשיים המעידים על יכולת התמודדות שונה עם משברים. שוני זה נקשר לדפוסי ההחזקה ההורית ונמצא רלוונטי גם לילדים יחידאיים בטיפולים בקליניקה.
כפועל יוצא של מחקר זה, ניסחה מישל קווים מנחים עבור הורים לגבי ההחזקה והטיפול המיטביים לכל אחד מטיפוסי ה״מתמודדים״.
קראו עוד


עוד מאמרים

Critical Periods in Brain Development

The Israeli Neuropsychoanalysis Society  Is honored to open its large group meeting on the subject: Critical Periods in Brain Development: Historical and

RE-MINDING CONSCIOUSNESS: Research and Clinical Implications

חוברת הכנס – עבריתהחברה לנוירופסיכואנליזה בישראל בשיתוף עם איגוד הפסיכולוגים הקליניים בישראל והמחלקה הנוירולוגית במרכז הרפואי ׳סוראסקי׳ בתל-אביב, שמחים להזמינכם לכנס השנתי שיתקיים ב- 3-4.11.2019

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *