How our emotions and body are vital for abstract thought – סקירת הרצאתה של ד"ר אנה סברדליק
How our emotions and body are vital for abstract thought – סקירת הרצאתה של ד"ר אנה סברדליק
ד"ר אנה סברדליק, פסיכיאטרית, מחברת הספר: (How our Emotions and Bodies Are Vital for Abstract Thought: Perfect Mathematics for Imperfect Minds (Routledge, 2018, וחברת הפורום...
לכתבה המלאה
A Neuropsychoanalytic Perspective on The Hard Problem of Consciousness – סקירת הרצאתו של פרופ' סולמס
A Neuropsychoanalytic Perspective on The Hard Problem of Consciousness – סקירת הרצאתו של פרופ' סולמס
בפברואר השנה נערך יום עיון בנושא המודעות, ה- consciousness, מטעם הפורום הישראלי לנוירופסיכואנליזה. אורח הכבוד של הכנס היה פרופ' מארק סולמס, נשיא החברה הבינ"ל לנוירופסיכואנליזה....
לכתבה המלאה
A Broader View on Conscciosness – צילומי הרצאות מיום העיון
A Broader View on Conscciosness – צילומי הרצאות מיום העיון
ב- 13-14 בפברואר השנה נערך יום עיון בנושא המודעות. הנושא נדון מנקודת מבט נוירופסיכואנליטית בהרצאותיו של פרופ' מארק סולמס, ומנקודות מבט פילוסופיות בהרצאותיהם של פרופ'...
לכתבה המלאה
על טבעו של ה – Mind – סקירת יום העיון עם פרופ' טרנבול
על טבעו של ה – Mind – סקירת יום העיון עם פרופ' טרנבול
ב - 17.6.18 נערך במכללה האקדמית תל-אביב - יפו, יום עיון בו ארח הפורום הישראלי לנוירופסיכואנליזה את פרופ' אוליבר טרנבול. יום העיון עסק בנושא ה...
לכתבה המלאה

מילות פתיחה ופרידה

בחיים נשזרים התחלה וסוף, התרגשות של לידה וצער על מוות. בבניית הבית הוירטואלי לפורום שלנו, הפורום לנוירופסיכואנליזה, כרוכים זה בזה ההתרגשות והחדווה על החידוש ועל יצירת המקום לביטוי ולמפגש, עם …