אירית ברזל-רווה Irith Barzel-Raveh


יושבת ראש הפורום לנוירופסיכואנליזה