בפורום לנוירופסיכואנליזה אנחנו מאמינים בחשיבה וביצירתיות, תוצרים של הדיאלקטיקה המתמידה בין המנטלי לבין הפיזיולוגי, ובין הנשגב לבין היומיומי. בבלוגים ישתפו הכותבים במחשבות וברעיונות המתעוררים במרחב שבין לבין – בין העבודה הקלינית והמחקרית לבין הרגעים הקטנים והשגרתיים. מרחב שמזמין את לידתם של רעיונות מקוריים ומעוררי סקרנות בנושאים נוירו פסיכואנליטיים, ובכלל…

מילות פתיחה ופרידה

בחיים נשזרים התחלה וסוף, התרגשות של לידה וצער על מוות. בבניית הבית הוירטואלי לפורום שלנו, הפורום לנוירופסיכואנליזה, כרוכים זה בזה ההתרגשות והחדווה על החידוש ועל יצירת המקום לביטוי ולמפגש, עם …