בפורום לנוירופסיכואנליזה אנחנו מאמינים בחשיבה וביצירתיות, תוצרים של הדיאלקטיקה המתמידה בין המנטלי לבין הפיזיולוגי, ובין הנשגב לבין היומיומי. בבלוגים ישתפו הכותבים במחשבות וברעיונות המתעוררים במרחב שבין לבין – בין העבודה הקלינית והמחקרית לבין הרגעים הקטנים והשגרתיים. מרחב שמזמין את לידתם של רעיונות מקוריים ומעוררי סקרנות בנושאים נוירו פסיכואנליטיים, ובכלל…

נוירופסיכואנליזה – גשר בין שפות תאורטיות ומחקריות – ראיון עם אירית ברזל-רווה, יו"ר הפורום

אירית ברזל – רווה, יו"ר ומייסדת הפורום הישראלי לנוירופסיכואנליזה, חברה מיסדת וחברת הנהלה של החברה הבינלאומית, מתראיינת ל"בטיפולנט", אודות הדיאלוג בין הפסיכואנליזה לבין המדעים בכלל ומדעי המוח בפרט. אירית משרטטת …