הפורום הישראלי לנוירו-פסיכואנליזה

נוירופסיכואנליזה – שפות רבות לה – הרצאות חברי הפורום הישראלי לנוירופסיכואנליזה

בחודש מאי השנה נערך יום העיון השנתי של הפורום הישראלי לנוירופסיכואנליזה. במושב השלישי התקיים בסגנון TED Talks. חברי הפורום הציגו מחקרים ויישומים קליניים מקוריים: יפתח בירן – Psychodynamics Mechanisms in Echolalia …