הפורום הישראלי לנוירו-פסיכואנליזה

מדעי המוח בחדר הטיפול: יישומים קליניים של הנוירופסיכואנליזה. סקירת הסדנה עם פרופ' מארק סולמס

לאחר תקופה ארוכה בה מתנהל דיאלוג פורה בין מדעי המוח לבין הפסיכואנליזה, מתחילה להתהוות פרקטיקה טיפולית המבוססת על האינטגרציה בין תחומים אלו. בחודש מרץ השנה הגיע לארץ פרופ' מארק סולמס, …