A study of twins and coping with crisis using Emotorics


מאמרה של מישל ספקטור, שזיכה אותה בפרס New Researcher Award לשנת 2015, עוסק ביכולת התמודדות עם משברים בקרב תאומים.
מישל מתמקדת בשאלה מה יוצר הבדל ביכולת ההתמודדות עם משבר בין תאומים בכלל , ותאומים זהים בפרט למרות הזהות הגנטית שלהם, והסביבה הזהה בה גודלו.
המאמר מתאר את מחקרה של מישל, בו נותחו דפוסי התנועה של זוגות תאומים, תוך שימוש בפרדיגמה האמוטורית, אותה פיתחה יונה שחר-לוי (Emotorics – Body-Movement-Mind Paradigm). ניתוח דפוסי התנועה העלה שוני בין כל תאום לרעהו, שסווגו לטיפוס TT1 ולטיפוס TT2 הנבדלים ביניהם במאפיינים תנועתיים-רגשיים המעידים על יכולת התמודדות שונה עם משברים. שוני זה נקשר לדפוסי ההחזקה ההורית ונמצא רלוונטי גם לילדים יחידאיים בטיפולים בקליניקה.
כפועל יוצא של מחקר זה, ניסחה מישל קווים מנחים עבור הורים לגבי ההחזקה והטיפול המיטביים לכל אחד מטיפוסי ה״מתמודדים״.
קראו עוד


כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *