דף חברי הקבוצה

אנו, חברי הפורום לנוירופסיכואנליזה, מתעניינים בדיאלוג בין המנטלי-פסיכולוגי לבין הנוירולוגי-גופני. חלקנו באים מעולם בו מרב העיסוק הוא בחוויה הנפשית, בעבודה קלינית ומחקרית כפסיכיאטרים, כפסיכולוגים, כעובדים סוציאליים, כמרפאים בתנועה, כמרפאים במוסיקה וכפסיכותרפיסטים, חלקנו עוסקים בעיקר בהיבטים נוירולוגים, פיזיולוגיים ורפואיים, בעבודה קלינית ומחקרית כנוירולוגים, כחוקרי מוח, כאתולוגים כפיסיקאים וכמדענים מתחומים נוספים. יחד אנו יוצרים רקמה רחבה ועשירה של עניין ומשמעות לחוויה האנושית.
הפורום הישראלי פועל בשיתוף פעולה עם החברה הנוירופסיכואנליטית הבינלאומית