אודות הפורום הישראלי לנוירופסיכואנליזה

החברה לנוירופסיכואנליזה בישראל נוצרה בחודש ספטמבר 2000 ע"י אנשי מקצוע ממקצועות טיפוליים שונים. החברה לנוירופסיכואנליזה בישראל הורכב מאנשים אשר משקיעים את זמנם, ומעוניינים להיות משויכים לפורום קבוע של למידה העוסקת ביחסים ההדדיים בין פסיכואנליזה, המדעים ומדעי המוח בפרט. המטרה הייתה ללמוד את המרכיבים האמוציונאליים, המנטאליים, הפיזיקאליים, והביולוגיים מכל האספקטים, כשהם שומרים בתודעתם את הייחודיות של כל אחד מהמרכיבים. ההשתוקקות המצויה במשימה הזו היא ליצור שפה משותפת לשיח ובכך לפתח הבנה טובה יותר בין השטחים השונים. המטרה היא לפתח ולחקור נושאים נוירופסיכואנליטיים.